logo

Copyright ©2018 Labser

Labser
Geç

Lab. Sarf Malzeme ve Yedek Parça Satışı

Lab. Sarf Malzeme ve Yedek Parça Satışı

Laboratuvarların ihtiyaçları sadece analitik cihazların temini ile bitmemektedir. Gerek hızlı sonuçlar açısından basit sistemler olsun, gerek numune hazırlık aşamalarında olsun, her laboratuvar pHmetre, Rotary Evaporatör, Etüv, Karıştırıcı, Isıtıcı, Hassas ve Analitik teraziler gibi temel laboratuvar cihazları ismini verdiğimiz tamamlayıcı cihazlara ihtiyaç duymaktadır. Yine aynı şekilde analitik sistemlerde kullanılan ve analizlerde sarf edilen Kolon, SPE kartuş, Vial/Kapak/Septum, Kuartz Küvet, Filtreler vb. pek çok sarf malzemesi mevcuttur. Spektrotek, tüm temel laboratuvar cihazları, sarf malzemeler ve satışını yaptığı tüm ürünler için gerekli yedek parçaları, dünyanın en saygın üreticilerinden temin ederek laboratuvarların tüm ihtiyaçlarına toplam çözüm üretmektedir.